Scholing

Binnen organisaties kan ik naast visie en implementatie trajecten ook de scholing verzorgen. Bij nieuwe ontwikkelingen is het voor de medewerkers van belang dat zij de juiste kennis ontvangen om deze ontwikkelingen toe te passen. Door praktijk gerichte en op deze medewerkers toegesneden scholing raken de medewerkers snel thuis in de nieuwe ontwikkeling of methode.
Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een HIC is van het belang de medewerkers goed te trainen in nieuwe vaardigheden. Ik ga uit van de expertise van de medewerkers op hun eigen zorggebied en focus dan op de belangrijke items uit de HIC methodiek. Juist in tijden van crisis en drukte is het gemakkelijk terug te vallen op oude patronen. Door scholing en training kun je leren juist op die momenten bewust methodisch te werken en elkaar daar in te helpen en te coachen.