Waarde voor de klant

Heldere communicatie, goed luisteren en de opdracht goed verstaan door in contact te zijn met de klant.

Lees meer

Doelgericht werken

De juiste dingen doen op het juiste moment.

Lees meer

Focus

Doen wat nodig is en de focus op de juiste plek leggen.

Lees meer

Expertise

Verbetertrajecten (LEAN)

Binnen de zorg lopen ontzettend veel verschillende processen. Vaak ontstaan deze processen omdat ze ooit zo bedacht zijn. Echter is het landschap in de gezondheidszorg afgelopen jaren ontzettend veranderd door o.a. digitalisering en kleinere budgetten. Dit vraagt ook verandering in de processen. Sommige processen zijn vrij op zichzelf staand en andere processen hangen samen met heel veel andere processen. Vanuit de LEAN filosofie wordt er gewerkt vanuit het standpunt dat er een stip op de horizon moet zijn (waar wil je zijn over 10 jaar in de ideale wereld), alle veranderingen die je daarna doorvoert moeten gericht zijn op dat doel. Dit zorgt ervoor dat je de juiste dingen doet. Daarnaast geeft de filosofie aan dat het een beweging is van continu verbeteren. Geen uitgebreide, volledig uitgewerkte plannen en lange termijn doelen maar korte termijn doelen (gericht op de stip), met haalbare, kleine verbeteringen. Door deze werkwijze te gebruiken, kun je altijd beginnen met verbeteren en elke stap is een stap dichter bij die stip!

Herstel gerichte zorg

Al jaren ben ik betrokken bij de ontwikkelingen van herstel gerichte zorg, zoals projecten op terugdringen dwang en drang, visietrajecten terugdringen dwang en drang, ontwikkeling van Argus kind- en jeugdset. Daarnaast vanaf het begin betrokken bij de HIC ontwikkeling, voor zowel volwassenpsychiatrie als kinder- en jeugdpsychiatrie en het samenspel tussen ambulant en klinisch veld. Ik ben erg blij met de ontwikkelingen binnen Nederland m.b.t. herstelgerichte zorg, bijvoorbeeld de focus op het eerste contact, het vervoer naar een organisatie als een ‘zachte’ landing als cliënten en hun netwerk voor het eerst in aanraking komt met psychiatrie.

Scholing

Binnen organisaties kan ik naast visie en implementatie trajecten ook de scholing verzorgen. Bij nieuwe ontwikkelingen is het voor de medewerkers van belang dat zij de juiste kennis ontvangen om deze ontwikkelingen toe te passen. Door praktijk gerichte en op deze medewerkers toegesneden scholing raken de medewerkers snel thuis in de nieuwe ontwikkeling of methode.
Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een HIC is van het belang de medewerkers goed te trainen in nieuwe vaardigheden. Ik ga uit van de expertise van de medewerkers op hun eigen zorggebied en focus dan op de belangrijke items uit de HIC methodiek. Juist in tijden van crisis en drukte is het gemakkelijk terug te vallen op oude patronen. Door scholing en training kun je leren juist op die momenten bewust methodisch te werken en elkaar daar in te helpen en te coachen.

Klanten