Verbetertrajecten (LEAN)

Binnen de zorg lopen ontzettend veel verschillende processen. Vaak ontstaan deze processen omdat ze ooit zo bedacht zijn. Echter is het landschap in de gezondheidszorg afgelopen jaren ontzettend veranderd door o.a. digitalisering en kleinere budgetten. Dit vraagt ook verandering in de processen. Sommige processen zijn vrij op zichzelf staand en andere processen hangen samen met heel veel andere processen. Vanuit de LEAN filosofie wordt er gewerkt vanuit het standpunt dat er een stip op de horizon moet zijn (waar wil je zijn over 10 jaar in de ideale wereld), alle veranderingen die je daarna doorvoert moeten gericht zijn op dat doel. Dit zorgt ervoor dat je de juiste dingen doet. Daarnaast geeft de filosofie aan dat het een beweging is van continu verbeteren. Geen uitgebreide, volledig uitgewerkte plannen en lange termijn doelen maar korte termijn doelen (gericht op de stip), met haalbare, kleine verbeteringen. Door deze werkwijze te gebruiken, kun je altijd beginnen met verbeteren en elke stap is een stap dichter bij die stip!